Projectomschrijving

Ferrara is een moderne stad van 135.000 inwoners in het noorden van Italië met verscheidene historische gebouwen die teruggaan tot de Middeleeuwen. Deze situatie is erg vergelijkbaar met de historische kernen van verschillende Belgische steden. Tegen 2020 moeten ook deze  gebouwen hun energievoorziening aanzienlijk verduurzamen. Renovatie is echter niet altijd een optie (gedeeltelijke of volledige bescherming) waardoor andere oplossingen moeten gezocht worden. Diepe geothermie wordt dan ook steeds meer aanzien als een groene, lokale en duurzame oplossing als verwarming van deze gebouwen.

In 1960, tijdens exploratie naar nieuwe olievelden, werd een ondergronds reservoir aangetroffen van warm water op 2.000 m diepte. Na de energiecrisis van de jaren ’70, nam de stad Ferrara het initiatief om een project op te zetten voor stadsverwarming, grotendeels gebaseerd op deze geothermische bron. Water met een temperatuur van 100° ‐ 105°C wordt opgepompt uit 2 productieputten vanop een diepte van 1.000 m en met een totaal debiet van 400 m3/u. De warmte wordt afgegeven via warmtewisselaars aan een secundair circuit waarin het warme water over 11 km getransporteerd wordt naar het centrum van de stad. Het opgepompte water wordt ter plekke opnieuw geïnjecteerd om de geotechnische stabiliteit te verzekeren. Het zoutgehalte van dit water bedraagt 60 g/L. Sinds 1990 maakt dit geothermisch netwerk deel uit van een ‘Geïntegreerd Energie Stadsverwarmingsnetwerk’. De geothermische energie is de primaire verwarmingsbron en produceert ongeveer 75.000 MWh/jaar. Het voorziet hiermee in een constante en betrouwbare basislast. Een WTE (waste‐to‐energy) plant vormt een secundaire bron sinds 1993 (19.590 MWth, 87.000 MWe in 2008) en een derde energiebron bestaat uit 7 natuurlijke methaangas‐boilers die de piekvragen helpen beantwoorden. Vier opslagtanks met een capaciteit van 1.000 m3 elk kunnen de warmte opslaan op momenten dat het aanbod de vraag overstijgt.

Het netwerk is ongeveer 130 km lang en voorziet warmte voor ongeveer 5.245.000 m3, verdeeld over 530 gebruikers, waaronder woningen, gebouwen in tertiaire sector en industriële toepassingen.

Dit systeem en de aanpak in de stad Ferrara vormen een goed voorbeeld van een stadsverwarmingssysteem waarbij diepe geothermie gecombineerd en geïntegreerd wordt met andere duurzame energiebronnen. Bovendien wordt er in Ferrara momenteel gekeken om een tweede geothermale bron aan te sluiten en het systeem uit te breiden met een zonne‐energie‐installatie en een ORC systeem (Organic Ranking Cycle) voor elektriciteitsopwekking. Hiermee wordt gemikt op de productie van 289 GWhth (waarvan 163 GWth uit diepe geothermie) waardoor 91% van de totale warmtevoorziening voor het district uit duurzame bronnen zou komen.