Projectomschrijving

Midden in Greenport Venlo ontwikkelt Californië BV glastuinbouwgebied Californië. Een glastuinbouwgebied dat volop kansen biedt voor tuinders. Kansen omdat de tuinders in het gebied gebruik (kunnen) maken van aardwarmte, een duurzame en kostenbesparende vorm van energie.

Op Californië wordt al sinds 2009 aan aardwarmte gewerkt. Met een seismisch onderzoek is de  structuur van de ondergrond of de geologische opbouw in kaart gebracht. In mei 2012 is gestart met het eerste doublet. Deze twee eerste boringen zijn succesvol verlopen, want de verwachtingen ten aanzien van het thermisch vermogen werden ruim overtroffen. Inmiddels is een tweede productieput in dit gebied recent gereed gekomen.

Maar er is ruimte voor meer, uiteindelijk kunnen er zes aardwarmteprojecten gerealiseerd worden. Dit levert per project een besparing op tot wel 10 miljoen kuub aardgas per jaar. Daarmee schept glastuinbouwgebied Californië dé kans om energiekosten fors te verlagen tot in lengte van jaren. En daar plukken de tuinders in het gebied de vruchten van.