Op vrijdag 13 februari 2015 is door VITO, IOK en Voka Kempen een workshop rond diepe geothermie georganiseerd. Op dit event werden belanghebbenden van de verschillende groepen stakeholders, milieubewegingen, sociaal-economische organisaties en overheden en ruimtelijke ordening, uitgenodigd. De deelnemers werd een duidelijk beeld geschetst van diepe geothermie.

Deze namiddag heeft de mogelijkheid geboden aan alle belanghebbenden om hun voorwaarden en criteria te formuleren voor de start van geothermische projecten in de Kempen. Deze criteria voeden de ruimtelijke analyse die VITO momenteel uitvoert. In dit deel van het EFRO-project worden interessante locaties voor geothermische centrales in de Kempen bepaald.

Het samenbrengen van verschillende belanghebbenden met betrekking tot geothermie bracht een constructieve dialoog rond geothermie op gang. Dit toonde een breed draagvlak voor geothermie als duurzame energiebron.

 

U vindt de presentaties die door VITO en IOK werden gegeven via onderstaande links, evenals een presentatie van 51N4E rond het lopende traject ‘Atelier Diepe Geothermie’.