GEOTHERMIE 2020 is een EFRO-project dat de steun geniet van het Agentschap Ondernemen, het Hermesfonds en de provincie Antwerpen. Met het project willen VITO, IOK en Voka KvK Kempen een sterke stimulans geven aan de ontwikkeling van geothermie in de Kempen. Aan­leiding voor de studie was de vaststelling dat geothermie een belangrijk bron voor duurzame warmte en elektriciteit kan worden voor de regio. De partners zijn er van overtuigd dat een doelgerichte ontwikkeling van het potentieel zal leiden tot nieuwe werkgelegenheid en de versteviging van het economisch weefsel in de Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen.

De uitrol van diepe geothermie in Vlaanderen zal een fundamentele koerswijzi­ging inhouden op het vlak van energievoorziening, energiegebruik en ruimtelijke ordening. Om die koerswijziging mogelijk te maken moeten op korte en middel­lange termijn verschillende technische en maatschappelijke uitdagingen aange­pakt worden. De hoofddoelstelling van EFRO-project 910 bestond er in om die uitdagingen in kaart te brengen. Vervolgens werd een stappenplan uitge­werkt dat moet toelaten het geothermische potentieel in de Kempen op een efficiënte en maatschappelijk verantwoorde manier aan te boren.

De resultaten van het project zijn na te lezen in de brochure “Stappenplan voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie  in Vlaanderen“.

Meer informtie over het project is terug te vinden op de website van VITO.

 

logo's sponsors