Geothermie, aardwarmte, is één van de verhalen van de toekomst op het vlak van energie.
Volgens de Europese richtlijn heeft België een bindende doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020. Groene warmte kan tegen 2020 een derde tot de helft van die Belgische doelstelling invullen. Bovendien ligt de kostprijs tot 14 keer lager dan bij groene stroom.
Conclusie: we kunnen onze  klimaatdoelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie op een goedkopere manier halen door meer in te zetten op groene warmte dan op groene elektriciteit.

Reden te meer om in het kader van STEM (Science Technology Engineering Mathematics) scholen kennis te laten maken met deze toekomstgerichte energievorm.  De Kempen heeft in Vlaanderen een pioniersrol op zich genomen aangaande diepe geothermie. Op 14 september gaf VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) het startschot voor een geothermische proefboring van 3,5 km op de Balmattsite. Indien de boring aan de verwachtingen voldoet, opent dit mogelijkheden voor de bouw van tientallen geothermische centrales en voor de uitbouw van tal van warmtenetten in Antwerpen en Limburg.  Van bij de start was het duidelijk dat de bewustmaking van jongeren voor deze energievorm een belangrijke taak is.

Op de Balmattsite worden via attractieve presentaties, spectaculaire demonstraties en een unieke tentoonstelling geothermie gepresenteerd aan jongeren. Interactie en bewustmaking hierbij zijn de  sleutelwoorden. Want we hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar we hebben haar te leen van onze kinderen. Dat is precies de kern. We zijn verplicht om straks een schone aarde terug te geven aan onze kinderen en aan de kinderen van onze kinderen.

De uitdagingen voor het Vlaamse energiebeleid zijn groot en urgent. Ons energiesysteem moet betrouwbaar blijven en meer nog het moet koolstofarmer worden. Geothermie is in dit geval de beste stap die we kunnen nemen!

Scholen die interesse hebben om deze prachtige energievorm te ontdekken, kunnen zich inschrijven voor een bezoek op: www.goodplanet.be/geothermie-voor-stem/

Met dank aan de volgende partners en sponsors: