Het EFRO-project waarvan de handelsmissie het sluitstuk vormt, moet een vervolg krijgen. Het is zoals minister Turtelboom vandaag zei: ‘Studies zijn goed, maar uiteindelijk moeten we op basis van die studies economische meerwaarde creëren.’ Ik ben betrokken bij het uitschrijven van het vervolgproject op ‘Geothermie 2020’ dat opnieuw steun hoopt te krijgen van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, red.). Het gaat om het uitbouwen van een coördinatie- en valorisatienetwerk dat vanuit een quadruple helixbenadering het aanspreekpunt vormt voor alle actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de uitrol van geothermie in de Kempen en van thermische netten in Vlaanderen. We willen een zestal Vlaamse sites voor potentiële geothermieprojecten – allemaal in de regio van de Antwerpse en Limburgse Kempen – diepgaand evalueren om daarna tot actie over te gaan, waardoor we nu veel ruimer kijken. Door de actieve betrokkenheid van Warmtenet Vlaanderen en Smart Grids Flanders draait het vervolgproject niet louter om geothermie, maar ook om warmtenetten en een slimmer elektriciteitsnet. Nieuw is ook de klemtoon op stakeholder management. We willen sterk inzetten op samenwerking met en betrokkenheid van Vlaamse bedrijven die economische baat hebben bij de uitrol van geothermie.

Denielle Baetens, CEO, Grant@vise