De ontwikkeling van een geothermische centrale verloopt steeds in een aantal stappen. Het doel van deze aanpak is om op een systematische en kostenefficiënte manier het geothermische potentieel te berekenen. In elke stap wordt het voortschrijdende inzicht getoetst aan de toepassing. Naarmate het traject verder doorlopen is, stijgt de kans dat het project succesvol kan worden afgerond. Onder ‘succes’ verstaan we dat de boringen voldoende warmte kunnen leveren voor een rendabel project. Het succes wordt dan ook grotendeels bepaald door de hoeveelheid water die kan worden opgepompt en door de temperatuur van dit water. Bij aanvang van een project kunnen beide parameters meestal alleen maar ingeschat worden op basis van modellen en extrapolatie. Men is op dat moment dan ook niet 100% zeker of het verwachte vermogen zal gehaald worden. Pas nadat de eerste boring is afgerond, weet men of de eerder gemaakte aannames kloppen of niet. Op dat moment stijgt de kans op succes aanzienlijk, maar 100% zeker is men pas nadat het systeem een tijd heeft proefgedraaid.

De aanvankelijke onzekerheid over het bronvermogen is typisch voor diepe geothermie. Het is één van de belangrijkste hindernissen voor het financieren van een project. Een gecoördineerde verkenning van de diepe ondergrond, gerichte subsidies en een verzekering van het geologisch risico kunnen helpen om deze belemmering te beperken of weg te nemen.

Voor meer informatie zie Beknopte wegwijzer, geothermie in België.

projectfasen