Initiatieven ter bevordering van geothermie en hernieuwbare energieën in het algemeen moeten in het licht gezien worden van de Europese richtlijn voor de promotie en het gebruik van energie van hernieuwbare energiebronnen (2009/28/EG, artikel 13,4°). Staten en regionale regeringen enten zich hierop voor de ontwikkeling van lokale regelgeving. Het Vlaamse Energie Agentschap heeft in dit kader de bestaande regelgeving en codes voor de bebouwde omgeving aangepast. Deze werden goedgekeurd in september 2012 en zijn sinds  begin 2014 van kracht voor alle nieuwbouw en grote renovaties.

Voor meer informatie surf naar de website van het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Voor grotere energieprojecten en investeringen in diepe geothermie zijn er in Vlaanderen enkele stimulansmaatregelingen van kracht:

 • Via Agenschap Ondernemen kunnen KMO’s 50% subidie aanvragen voor advies met een maximum waarde van 2.500 euro/jaar en voor een strategisch advies met een maximum waarde van 25.000 euro/jaar, of via het ERDF-project ‘Rational use of Energy’ tot 5000 euro/jaar.
  Meer informatie?
 • Het Vlaamse Energie Agentschap levert ook ondersteuning voor demonstratieprojecten van innovatieve hernieuwbare energieprojecten tot 35% (max. 150.000 euro). De ‘Flemish New Industrial Policy’ kan ondersteuning geven voor projecten van clusters van bedrijven en kenniscentra tot 500.000 euro (max 80%), net als ERDF (tot 40%).
  Meer informatie?
 • De ‘Strategische Ecologiepremie’ van het Agentschap Ondernemen voorziet ondersteuning bij grote investeringen in hernieuwbare energie, zoals diepe geothermie. Het moet gaan om projecten met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3 miljoen euro. De ondersteuning bedraat maximaal 1 miljoen euro per onderneming over een periode van 3 jaar.
  Meer informatie?
 • Voor projecten met elektriciteitsproductie kan een aanvraag tot het bekomen van groenestroomcertificaten voor een niet-representatieve projectcategorie ingediend worden bij de VREG. Voor het project dient een projectspecifieke bandingfactor bepaald te worden.
  Meer informatie?
 • Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert voor energieproductie op basis van geothermie kan een aanvraag indienen voor het bekomen van de verhoogde Investeringsaftrek. De investeringsaftrek wordt gedefinieerd als zijnde een vrijstelling van de winst en baten van de onderneming, gelijk aan een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de materiële vaste activa die in nieuwe staat verkregen zijn of tot stand gebracht, en van de nieuwe immateriële vaste activa, indien die vaste activa in België voor het uitoefenen van de beroepswerk-zaamheid van de belastingplichtige worden gebruikt. De investeringsaftrek komt in mindering van de winst of baten van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht.
  Meer informatie?