Voordelen van diepe geothermie

Hernieuwbaar
Vanuit een menselijk tijdsperspectief is aardwarmte onuitputtelijk en dus hernieuwbaar.

Klimaatneutraal
Bij het gebruik van aardwarmte worden noch fossiele brandstoffen verbrand noch andere broeikasgassen uitgestoten.

Geen milieuhinder
Geothermische centrales zijn klein en hebben amper een impact op hun omgeving.

Prijsstabiel
De grootste kosten bij het gebruik van aardwarmte worden gemaakt in de fase van het boren en de uitbouw van het warmtenet. Tijdens de exploitatie is aardwarmte goedkoop. Daarom is de kost van geothermische energie zeer stabiel en niet afhankelijk van schommelingen op de energiemarkt.

Verankering van bedrijven
Daar waar geothermische energie op een rendabele wijze voorradig is, hebben bedrijven met een grote energievraag een concurrentieel voordeel. Dit voordeel is elders niet steeds voorhanden. Daarom draagt aardwarmte bij tot de ‘verankering’ van deze bedrijven.

 

Nadelen

Plaatsafhankelijk
Diepe geothermie is niet overal mogelijk en zeker ook niet overal tegen dezelfde prijs. Dit zorgt ervoor dat deze techniek steeds een ongelijke geografische spreiding zal kennen.

Koudefront bereikt de boorput
Daar waar het in een geothermische centrale afgekoelde water opnieuw in diepe grondwaterlagen terecht komt – de injectieput – ontstaat steeds een ‘koudefront’. Wanneer de boorput waar warm water wordt opgepompt – de productieput – te dicht bij de injectieput ligt, is het mogelijk dat het koudefront na verloopt van tijd (meestal is dit pas na enkele tientallen jaren) de productieput bereikt. Hierdoor daalt vanzelfsprekend het rendement van de centrale. Dynamische modellen laten echter toe de evolutie van het reservoir te voorspellen rekening houdend met de specifieke geologie. Daardoor kunnen de werking en levensduur van het systeem ook geoptimaliseerd worden.

 

Mogelijke risico’s

Het ‘geologisch risico’
Het geologisch succes van diepe geothermie is afhankelijk van drie criteria: de beschikbare hoeveelheid grondwater, een gemiddelde waterdoorlaatbaarheid van het gesteente waarin het grondwater zich bevindt en de temperatuur ervan. Het risico dat het boren van putten niet succesvol is, is één van de belangrijkste hindernissen voor het financieren van een project. Daarom zal het succes van diepe geothermie samengaan met het verhogen van de kennis van de diepe ondergrond, gerichte subsidies en een verzekering van het geologisch risico.

Verontreiniging grondwaterlagen
Grondwaterlagen verschillen niet enkel van elkaar door het volume aan beschikbaar water, de waterdoorlaatbaarheid van het gesteente en de temperatuur, ook de chemische samenstelling van het water verschilt. Over het algemeen kan men ervan uitgaan dat, hoe dieper het grondwater zich bevindt, hoe zouter het is. Wanneer een grondwaterlaag enkele kilometers diep wordt aangeboord, passeren de boorputten onvermijdelijk andere grondwaterlagen. Om te vermijden dat het diepe zoute grondwater bovenliggende grondwaterlagen zou verontreinigen, zijn boorputten steeds voorzien van een waterdichte wand.